Заборона на дострокове повернення депозитів. Всі аспекти нового Закону.

6 червня 2015 року набув чинності нашумілий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів», яким забороняється дострокове повернення депозитів.

Ще з моменту реєстрації зазначеного законопроекту у Верховній Раді йому приділялась досить значна увага у вітчизняних ЗМІ, одразу виникла численна плеяда критиків та незадоволених. Та чи такий страшний даний Закон як його малюють насправді? Давайте спробуємо у цьому розібратись.

Згідно умов Цивільного кодексу України договори банківського вкладу (депозити) бувають двох видів: на першу вимогу (ті, які видаються вкладнику за його першою вимогою незалежно від строку) та строкові (укладаються на певний визначений строк і повертаються вкладникові після спливу зазначеного строку).

Перше на, що необхідно звернути увагу це те, що положення новоприйнятого Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності. Отже, вкладники, які оформили договори банківського строкового вкладу (депозиту) до 06 червня 2015 року можуть бути спокійними (настільки, наскільки це можливо) – банк залишається зобов’язаним видати їм весь вклад (депозит) або його частину на першу вимогу вкладника незалежно від строку закінчення такого договору банківського вкладу.

Вся суть новоприйнятого Закону полягає в тому, що за договором банківського строкового вкладу (тобто депозиту, який розміщується в банку на конкретний строк) банк зобов’язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом тільки після спливу строку, визначеного у договорі банківського вкладу.

При цьому, Закон не виключає можливості повернення банком вкладу та нарахованих на нього процентів за договором строкового вкладу на вимогу вкладника до спливу строку такого договору, але тільки якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Також, Законом виключається можливість автоматичної пролонгації депозитного договору на умовах строкового вкладу після його закінчення. Пролонгація договору строкового банківського вкладу можлива тільки за умови особистого перезаключення договору вкладником.

Якщо за якихось умов вкладник не забрав вклад, який був розміщений у банку на умовах строковості, такий вклад (після закінчення строку договору банківського вкладу) вважається вкладом на вимогу. Іншими словами, банк зобов’язаний буде повернути такий вклад та нараховані проценти вкладнику на його першу вимогу.

Ще раз звертаю увагу на те, що право на розірвання строкового договору банківського вкладу ніхто не відміняв.

За великим рахунком новоприйнятий Закон створює лише додаткову правову підставу для укладення строкових договорів банківського вкладу без права їх дострокового розірвання і повернення грошових коштів.

Звернувшись в банк, вкладник завжди буде мати вибір — розмістити свої кошти на депозитний рахунок з максимально гнучкими умовами щодо зняття/поповнення, вибрати строковий депозит з можливістю дострокового зняття коштів, або укласти договір строкового депозиту без права на дострокове зняття.

 

 Раз в неделю мы отправляем только самые нужные новости

Добавить комментарий

Можете вставить форму или предложить подписаться на вас в социальных сетях